English
آیکون منو
      کلیات مرتبط با طراحی باغ وحش:
برای احداث یک باغ وحش آموزشی، تفریحی و تحقیقاتی علاوه بر رعایت اصول ساخت آن باید به خصوصیات تک تک گونه ها آشنا بود. رفتارشناسی جانوران در باغهای وحش امروزه به صورت یک اصل کلی در آمده است و آنهایی به موفقیت رسیده‌اند که توانسته باشند شرایط زیست هر یک از گونه ها را به صورت طبیعی بازسازی کرده و نیازهای بوم‌شناسی آنان را دقیقاً رعایت نموده باشند. ناگفته نماند که هر باغ وحش برای نیل به موفقیت علاوه بروجودمسئول فنی وکارگران خبره، نیاز به کارشناس مجرب برای هر یک از راسته ‌های جانوری دارد