English
آیکون منو
1391/5/22 یکشنبه
      کلیات مرتبط با طراحی باغ وحش:
برای احداث یک باغ وحش آموزشی، تفریحی و تحقیقاتی علاوه بر رعایت اصول ساخت آن باید به خصوصیات تک تک گونه ها آشنا بود. رفتارشناسی جانوران در باغهای وحش امروزه به صورت یک اصل کلی در آمده است و آنهایی به موفقیت رسیده‌اند که توانسته باشند شرایط زیست هر یک از گونه ها را به صورت طبیعی بازسازی کرده و نیازهای بوم‌شناسی آنان را دقیقاً رعایت نموده باشند. ناگفته نماند که هر باغ وحش برای نیل به موفقیت علاوه بروجودمسئول فنی وکارگران خبره، نیاز به کارشناس مجرب برای هر یک از راسته ‌های جانوری دارد
1397/11/9 سه‌شنبه